הישגים/יעדים של ועד העובדים.

 

הישגי הוועד:

 • הובלת סכסוך עבודה לקליטת כל עובדי הקבלן כעובדי רשות מן המניין.
 • למידה והובלת עובדים רבים בפתרון בעיות אישיות ותעסוקתיות של כל עובד ועובד.
 • שדרוג פעילות הרווחה והתרבות.
 • התחלת מסורת לטיולי יום האישה /גבר בחו"ל.
 • עידוד ללימודים לתואר ראשון מדעי המדינה (אוניברסיטה הפתוחה, מכללת בית ברל) הן ע"י מימון חלק יחסי וכן הכרה ביום עבודה.
 • פתיחת כיתות לגמול ב' ומיוחד.
 • העשרת עובדים בנושאי: קריאת תלושי שכר, הסכמי שכר, ייעוץ פנסיוני.
 • הובלת הסכם העסקה של סייעת שניה בגני ילדים במשרה מלאה.
 • הסכם מול הנהלת העיר על לקיחת חברת ייעוץ חיצונית לשם בחינת פיתוח המשאב האנושי והתאמתו לצורכי העיר 2016 והכנת תכנית רב שנתית.

 

 

יעדי הוועד:

 • המשך מימוש ההסכם מול הנהלת העיר לקליטת יתרת עובדי הקבלן לעובדי רשות.
 • יישום ההסכם לתחילת עבודה מול חברת ייעוץ חיצונית לפיתוח המשאב האנושי ע"פ צרכי העיר 2016 וכן הכנת תכנית רב שנתית.
 • החזרת הגיבושים האגפיים.
 • המשך שדרוג פעולות הרווחה והתרבות לעובדים.
 • הנגשת שירותי הוועד ומשאבי אנוש ע"י הקמת אתר אינטרנט + אפליקציה לנוחות העובד.
 • פיתוח והעצמת צוות העובדים-קיום השתלמויות מקצועיות כאמצעי לפיתוח ההון האנושי בארגון.
 • עידוד להצטיינות- יצירת והקמת מערך לעידוד מצוינות והצטיינות בעבודה.
 • הקמת מועצת עובדים.
 • שילוב בעלי מוגבלויות בתעסוקה ברשות.
 • הקמת מועדון צרכנות לרווחת העובדים.
 • הקמת מערך לייעוץ לפנסיה, ביטוחים וכו' .