מבצע אופטיקנה

עובדים יקרים בהמשך לשיתופי פעולה רבים שוועד העובדים יוזם לטובת העובדים שיתוף פעולה חדש עם "אופטיקנה ",הנחה משמעותית כנסו ותהנו בברכה רמי מדהלה יו"ר וחברי הועד


עובדים יקרים 
בהמשך לשיתופי פעולה רבים שוועד העובדים יוזם לטובת העובדים
שיתוף פעולה חדש עם "אופטיקנה ",הנחה משמעותית 
כנסו ותהנו
בברכה
רמי מדהלה יו"ר
וחברי הועד

560315