קו 13 משנה מסלול וייסע מאושיות לרחובות החדשה דרך מרמורק

קו 13 מאושיות לרחובות החדשה, דרך מרמורק:

ייסע על פי מסלול קו 13 המקורי עד צומת הרחובות רחל הרשנזון/ טשרניחובסקי,

ימשיך ישר ברחוב הרשנזון, ישר (בכיכר שבזי) לרחוב יגאל יחיא, יפנה שמאלה לרחוב משה ברזילי, שמאלה זרח שעובי, ישר לרחוב רחל הרשנזון, ימינה לרחוב טשרניחובסקי וימשיך על פי המסלול המקורי.
 

תחנה חדשה לחלופה זו: משה ברזילי/ זרח שעובי.