האם תבוטל אגרת השמירה?

הוגשה הצעת חוק בכנסת לביטול אגרת השמירה.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו הגישה הצעת חוק לביטול אגרת השמירה.

אל הצעתה הצטרפו חברי כנסת נוספים מהקואליציה ובהם חברי הכנסת של ישראל ביתנו.

כיום הסעיף בפקודת העיריות קובע שאגרות והיטלי שמירה יוטלו על ידי הרשויות המקומיות לפי סכום שיקבע שר הפנים.

ולפי החוק החדש ההצעה היא שאגרות והיטלי השמירה שמטילות הרשויות המקומיות יבוטלו.

בשלב זה מדובר בהצעת חוק פרטית לקריאה ראשונה, כך שלא מדובר בהליך קרוב.

במידה וכלל הקואליציה תתמוך בהצעה, אזי מדובר בהליך של כחצי שנה - שנה.