דלג לתוכן העמוד

ספר טלפונים

לשכת רה"ע

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מלול רחמים
ראש העיר
089392201 2210 -
אשכנזי דודי
ראש לשכה ראש העיר
089392204 949-4682 -
טיבי קרן
מנהלת לשכת רה"ע
089392211 -
מדהלה מיכל
מזכירה בלשכת רה"ע
089392203 -
ללזרי גלית
מזכירה בלשכת רה"ע
089392206 -

לשכת מ"מ וסגני רה"ע

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שרעבי בן ציון
מ"מ וסגן ראש העיר ומחזיק תיק מיסים יו"ר ועדת מכרזים
089392232 -
כוכבי תיקי
רכזת פניות ציבור ומנהלת לשכת מ"מ רה"ע
089392213 -
בלום זהר
סגן רה"ע מחזיק תיק החינוך
089392215 949-4682 -
שמחי לבנה
מנהלת לשכת סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך
089392212 949-4682 -
דיל עו"ד מתן
סגן רה"ע ומחזיק תיק פרוייקטים ולוגיסטיקה
089392218 2208 -
טיבי שרית
מנהלת לשכת סגן רה"ע
089392217 -
מרקוביץ עו"ד יניב
משנה לראש העיר מחזיק תיק חינוך בלתי פורמאלי
089392493 -
אלישע שירה מזל
מזכירת משנה לראש העיר
089392207 -
חלבי אביבה
יועצת רה"ע לעניני נשים
649-0847 -

לשכת מנכ"ל

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מילברג דורון
מנכ"ל
089392230 -
צפתי אפרת
מנהלת לשכת מנכ"ל
089392231 -
ארזי ריטה
מזכירה בלשכת מנכ"ל
089392233 2235 -
בן משה אתי
רכזת מצילה
089392244 -

דוברות ויחסי ציבור

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל

דוברת העירייה
089392240 -
קורן רויטל
משנה לדוברת העירייה
089392241 -

הלישכה המשפטית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
דגן מיכל
יועצת משפטית
089392247 -
אדר עמית
עורכת דין בלשכה המשפטית
089392242 -
שחף יעל
עורכת דין בלשכה המשפטית
089392246 -
סגולים מור
עורכת דין בלשכה המשפטית
089392255 -
חובשי שגית
מזכירת הלשכה המשפטית
089392249 -
כהן מלי
מזכירה בלשכה המשפטית
089392250 2252 -
כורש שירן
עוזר מיקצועי לתביעות פליליות
089392254 -
דדון איריס
רכזת חוזים
089392253 -
אורון שרון
עורכת דין בלשכה המשפטית
089392248 -

מבקר העירייה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אייזנר נחום
מבקר העירייה
089392457 -
סלילת שולי
מזכירת מבקר העיריה
089392458 2459 -
עוקשי ישראל
עוזר מבקר העירייה
089392460 -

תרבות תורנית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ג'רפי יוחאי
מנהל מח' שכונות תרבות תורנית ובתי ספר עצמאיים
089392484 -

ח.מועצה/מחזיקי תיקים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
עמרם עודד
ח. מועצה מחזיק תיק התרבות
-
קנבל ד"ר מרה
ח.מועצה
089392598 -
איטח אביב
ח.מועצה/מחזיק תיק נוער וצעירים
-
בן ארי גיורא
ח. מועצה מחזיק תיק איכה"ס ושפע
-
באום רוני
ח. מועצה מחזיקה תייק ותיקים אוכ' מיוחדות וקהילה
-
אברהם קינד
ח.מועצה תחזיק תיק לתושב
-
קזיוף שי
ח.מועצה יו"ר ועדת ביקורת
-
אהרוני רונן
ח. מועצה מחזיק תיק תחבורה
-
ירון אמיר
ח.מועצה -טיפול בתמ"א 38
-
קסטל אפל גלי
ח. מועצה תיק רישוי עסקים
-
כהן אמיתי
ח. מועצה מחזיק תיק שכונות, מורשת ישראל , גרעינים תורניים, תנועות דתיות ונוער
-
מוזס אברהם
ח. מועצה
-
זאיקה יפים
ח. מועצה מחזיק תיק קליטה
-
זאודה אבאי
ח. מועצה מחזיק תיק הספורט
-
ספיר יערה
ח. מועצה מחזיק תיק פיתוח בר קיימה
-
מונטג צבי שלמה
ח. מועצה
-
בק יעל
ח. מועתה מחזיקה תיק צעמד הילד ונוער במצבי סיכון
-
אקוע אבנר
ח. מועצה מחזיק תיק תרבות תורנית
-

וועד עובדים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מדהלה רמי
יו"ר ועד עובדים
089392453 -
בוטבול גילה
מזכירת יו"ר ועד העובדים
089392454 -
מזעקי נצחיה
מזכירות ועד עובדים
089392455 2456 -

אגף שכונות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מדהלה רמי
מנהל אגף שכונות ויו"ר ועד עובדים
089392459 -
נחמיאס לורי
מזכירת אגף שכונות
089392810 -
גדסי ערן
עוזר מנהל אגף שכונות
089392490 -
עותמי אופיר
רכז שכונות
089392489 -
פקס
אגף שכונות
089392533 -
פלדבוי סיגלית
מתאמת רווחה בלשכת מנכ"ל והבית החם
089392600 -

וועד הפנסיונרים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שמעוני אילנה
יו"ר ועד פנסיונרים
089392488 -
מזכירות
מזכירות ועד הפנסיונרים
939-2569 -

מרכזת העיריה (ח.פנימי)

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מרכזת העיריה (ח.פנימי)
מרכזת העיריה (ח.פנימי)
-
מרכזת העיריה (ח.מבחוץ)
מרכזת העיריה (ח.מבחוץ)
089392222 -

מינהלת מוסדות העיריה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
לוי יואב
מנהל אגף מינהלת מוסדות העירייה
089392480 -
זכריה קייסי קרן
מזכירת מינהלת מוסדות העירייה
089392481 2486 -
ערוסי ששון
מנהל משק בית העירייה
089392381 -
כברה מוטי
משק בית העירייה
089392482 -
עוקשי עודד
תחזוקן עובד אחזקה
089392560 -
בניין העירייה עמדת שומר כניסה
מאבטחת
089392571 -

מנהל הנדסה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
הראל דלית
מהנדסת העיר וראש מנהל הנדסה
089392259 -
מדהלה עופרה
מזכירת מינהל הנדסה
089392260 2261 -
גולדפרב לימור
עוזרת מהנדסת העיר
089392314 -
קאופמן אתי
לשכת מהנדסת העיר
089392290 -
בויום רודיקה
חשבת מינהל הנדסה
089392272 -
חג'בי רחלי
מנהלת חשבונות
089392265 -
קופלוביץ יונית
מנהלת יחידת מחשב
089392271 -

אגף תשתיות, פיתוח ותחבורה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שעובי זורי
מנהל אגף פיתוח תשתיות ותחבורה
089392273 -
גרובר ליאה
מזכירת אגף פיתוח תשתיות ותחבורה
089392274 2275 -
צברי מתן
רכז פרוייקטים
08-9392490 -
נובק רימה
מהנדסת תנועה
089392275 -
סמוס מיכאל
מהנדס מח' תאום הנדסי
089392287 -
בונק פאינה
מהנדסת כבישים ופיתוח
089392282 -
כוכבי אביטל

089392283 -
יוסף מיקי
מזכירת מח' מים
089392284 -
גליקמן אלכסנדר
מנהל מח' מים
089392277 -
פרלמן בוריס
מנהל מח' ביוב ותיעול
089392280 -
שפורקר רויטל
מזכירת מח' ביוב ותיעול
089392279 -

אגף תכנון ורישוי

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אדר' תמרי שגיא
מנהלת אגף רישוי ותכנון בניה
089392262 -
עדני אילנה
רכזת ועדת משנה
089392307 -
שני מלי
מזכירת מחלקת רישוי בניה
089392308 2310 -
אליאסי עדי
בודקת תוכניות
089392309 -
קרן תמר
בודקת תוכניות
089392311 -
נתן דפנה
בודקת תוכניות
089392312 -
בת שירות
בת שירות
089392879 -
ונה גלית
בודקת תוכניות
089392880 -
חדד ורד
מנהלת ארכיב
089392316 -
חגבי כפיר
עובד ארכיב
089392313 -
סיאני אסף
עובד ארכיב
089392281 -
ברזילי אוסנת
יחידת סריקה
089392744 -
ליבי הילה
יחידת סריקה
089392264 -

מח' תוכנית בניין עיר

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חובשי אפרת
מ. מח' בנין העיר
089392292 -
הלוי שפרית
מזכירה מח' בנין העיר
089392294 -
ברזילי ליאת
מזכירה
089392293 2227 -
גנאשיה דינה
בודקת תוכניות
089392266 -
ברזילי מירב
בודקת תוכניות ואחראית על מסירת מידע
089392263 -
פרסקי אורלי
בודקת תוכניות
089392264 -
בן עמי שגית
בודקת תוכניות
089392883 -
פקס
מח' בנין העיר
089392318 -
גנור מידד
מידען
089392228 -
כהן איילת
מידען
089392226 -

מח' בניה ציבורית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גנדל פבל
מנהל מח' בניה ציבורית
089392288 -
אדלר מלי
מזכירת מח' בניה ציבורית
089392267 2278 -

מח' השתתפות בעלים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מעוז אורנה
מנהלת מח' השתתפות בעלים
089392298 -
חברה נחמה
חשבת אגרות
089392291 2268 -
מדר רינה
חשבת אגרות
089392289 -
אבידר אושרה
חשבת אגרות
089392297 -
תורג'מן שירלי
חשבת אגרות
089392296 -
חיים נטלי
השתתפות בעלים
089392269 -

אגף פיקוח על הבניה, מבנים מסוכנים ונגישות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מחבוש ניסים
מנהל אגף פיקוח בניה ומבנים מסוכנים
089392305 -
בזיניאן אורלי
מזכירת אגף פיקוח בניה
089392302 2301 -
בוטנארו ישי
פקח בניה
089392304 -
זינדני לוהד
פקח בניה
089392664 -
ואזאנא משה
מפקח בניה
089392303 -
צעידי אביחי
מפקח בניה
089392300 -
מדהלה דורון
מפקח בניה
089392306 -
איפלח הודיה
מזכירה באף פיקוח על הבניה
089392414 -

אגף לוגיסטיקה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מצרפי שמואל
מנהל אגף לוגיסטיקה
089392609 -
בר-מעוז דליה
אמרכלית אגף לוגיסטיקה
089392813 -
דהן ורד
מזכירת אגף הלוגיסטיקה
089392611 946-0757 -
זבולון יוסי
מוקדן
089392610 -
ג'רפי דרור
ס. מנהל אגף לוגיסטיקה ומנהל מחלקת חשמל
089392612 -
דאוד דן
עובד אחזקה
089392332 -
שרעבי אקי
מנהל מח' המסגריה
089392613 -
ידעי שלמה
מנהל מח' בינוי ואחזקת נכסים
089392614 -
שותיאת יוסי
מנהל עבודה מחלקה בינוי
089392334 -
הרוש יאיר
אחראי נגריה
089392335 -

אגף גנים ועיצוב סביבה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כפיר יוסי
מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה
089392355 089392360 -
מלמד אילנה
מזכירת פקיד היערות
089392393 089392360 -
גושן מירב
חשבת אגף גנים ועיצוב הסביבה
089392357 089392360 -
גילסון אופיר
מנהל פרוייקטים
089392379 089392360 -
דסקלו אפרת
מנהלת מח' תכנון נוף
089392394 089392360 -
פקיד היערות
פקיד היערות
089392393 -
גאהירי יובל
מרכז יחידת פקיד היערות
089392361 089392360 -
גדסי מרדכי
צוות גיזום ומשתלה עירונית
936-3940 -
גאובי שי
מנהל מח' טכנית ובטיחות מתקנים
08-9391750 08-9301751 -
מחלוף אמנון
ס.מנהל מח' טכנית ובטיחות מתקנים
089403394 089301751 -
שרעבי אבישי
מנהל מח' גינון מוס"ח
089418073 -
מיכלוביץ רז
מנהל מחלקת פיקוח ואחזקת גנים
089301750 089301751 -
פקס
מח' אחזקה גנים
930-1751 -
אבני - לוי רות
מזכירת מחלקות
940-3394 930-1751 -
אייזנר יניב
בודק תוכניות מח' תכנון ונוף
08-9392358 089392360 -
דמתי יפה
מזכירת אגף גנים ועיצוב הסביבה
089392356 089392360 -

אגף רכב

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שמעוני אלי
מנהל אגף רכב
089392603 -
חגי פולי
מזכירת אגף רכב
089392606 931-9934 -
לוזון יצחק
ס. מ. אגף, מנהל מוסך , מ. בטיחות וגיהות
089392603 -
צימרמן שלמה
מנהל שירותי רכב
089392331 -
מרום איתן
קצין בטיחות תעבורה
089392330 -
דמארי שרון
אחראי מרכז לוגיסטי ואחראי מחסן
089392805 -

אגף שפ"ע - שיפור פני העיר

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
יהושוע קובי
מנהל אגף שפ"ע
089392392 -
מדהלה אבי
סגן מנהל אגף שפ"ע
089392386 -
שלומי שרונה
מזכירת אגף שפ"ע
089392387 2389 -
זיידמן אורי
מזכירה
089392395 -
מסעוד לוי יפעת
מנהלת מדור פניות ציבור באגף שפ"ע
089392388 2389 -

רישוי עסקים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ניסן גילה
מנהלת מח' רישוי עסקים
089392397 -
קהתי שולה
מזכירת מח' רישוי עסקים
089392396 2531 -
שציוב לריסה
תברואנית - רישוי עסקים
089392398 -
רובינסקי ילנה
תברואנית - רישוי עסקים
089392399 -
שרוני איתן
תברואן - רישוי עסקים
089392400 -

אגף משאבי אנוש

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אנגל גלית
סמנכ"לית משאבי אנוש
089392362 -
צברי אתי
מנהלת מחלקת כח אדם וסגן מנהל אגף משאבי אנוש
089392366 -
בנממן אוה
מזכירת אגף משאבי אנוש
089392363 2364 -
דיל עליזה
רכזת כח אדם
089392365 -
קרנבך אלה
רכזת כח אדם
089392372 -
רחמים חפציבה
רכזת כח אדם
089392370 -
שמחי גילה
מנהלת המחלקה לכוח-אדם חינוך
089392373 -
אוחיון כרמית
רכזת כח אדם
089392367 -
אפרים שרון
רכזת כח אדם
089392562 -
לילך דפנה
רכזת כח אדם
089392416 -
אלקריאף איריס
רכזת כח אדם
089392863 -

רכזת כח אדם
089392378 -
זוארץ ענבל
מרכזת מל"ח פס"ח
089392820 -
שבתאי נחמה
מנהלת מחלקת שכר
089392369 2817 -
כהן ענת
רכזת שכר
089392374 -
חקאק שירן
רכזת (חשבת) שכר
089392371 -
מודם
מודם
089392375 -
מודם
מודם
089392376 -
רפאל תמי
רכזת שכר
089392818 -

מחלקת לקליטת העלייה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ברג בלה
מנהלת המחלקה לקליטת העלייה
949-6578 949-6595 -
חייפץ סבטלנה
רכזת הקליטה
949-6579 -
שפילמן אסתר
רכזת הקליטה
949-6580 -
בוקובה ילנה
רכזת מועדון עולים
949-1089 -

מוקד קליטה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אלעזר דוד
מנהל מוקד קליטה
946-0091 -
זלקה ראובן
רכז נוער מוקד קליטה
931-5620 -
יצחק אלמיטו
מזכירת מוקד קליטה
946-0091 946-6279 -
תמנו חנה
רכזת תעסוקה
931-5620 -
לזרוביץ עטרה
רכזת תעסוקה
946-0091 -
מנגסטו מגב
עובדת שכונתית
931-5620 -

אגף שירותי בטחון, חרום, בטיחות, תקשורת, רכש ומוקד עירוני

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אליצור זרחי
מנהל אגף בטחון בטיחות חירום תקשוב מוקד עירוני ורכש
089392341 -
אוה שמאי
אמרכלית א.בטחון חרום ובטיחות
089392342 -
איריס מדהלה
מזכירת אגף בטחון חרום ובטיחות
089392343 2344 -

מחלקת חרום והג"א

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שרעבי בצלאל
מנהל מח' חרום
089392380 -
גמליאל קורין
מזכירת מח' חרום
089392346 2347 -
סיון ציון
ממונה מקלטים הג"א ואנרגיה
089392353 -

מחלקת תקשוב

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שעובי גד
מנהל מח' תקשוב וטכנולוגיה
089392345 -
קוטלר יונית
מזכירת מחלקת תקשוב וטכנולוגיה
089392730 2347 -
דרעי אלי
מנהל מחלקת מיחשוב עירוני
089392477 -
עמרם ישראל
רמ"ד מחשוב מוסדות חינוך
089392384 -
גמליאלי רועי
סגן מנהל מחלקת תקשוב
089392732 2347 -

מערכות מידע ומיחשוב

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
טכנאי מחשוב

089392321 -
טכנאי מחשוב

089392322 -
טכנאי מחשוב

089392323 -

מחלקת בטחון בטיחות ושיטור עירוני

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מזרחי אופיר
ס.מנהל אגף בטחון, בטיחות ושיטור עירוני
089392351 -
שמבה לידור
קב"ט מוסדות חינוך
089392352 -
ירימי יניב
קב"ט ורכז בטיחות מוסדות חינוך
089392348 -
בוטבול דורית
מזכירת מחלקת בטחון בטיחות ושיטור עירוני
089392349 2350 -
ויזל שחר
מנהל יחידת השיטור העירוני
089392836 -
לוי אייל
מנהל מחלקת בטיחות בדרכים
089392422 -
קאופמן אסף
קב"ט מוסדות חינוך
089392338 -

מטווח עירוני

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שפיצר יוסי
מנהל המטווח עירוני
9415261 949-5704 -

מחלקת רכש ואספקה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גילאור זיו
מנהל מחלקת רכש ואספקה
089392605 947-1193 -
יעיש יאיר
קניין ראשי מחלקת רכש
089392830 -
חתינה קטי
מנהלת מדור נכסים
089392831 -
בר - און יצחק
חשב/ ביקורת
089392832 -
פום רואי
עוזר קניין רכש
089392604 -
גיאת יוסי
מנהל מחסני חרום ומחסני העירייה
089392833 -
מחסני חרום
מחסני חרום
9463060 -
אהרון יוסף
עובד מחסן
089392835 -

מוקד עירוני

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ג'אן אלי
מנהל המוקד העירוני
089392326 -
מוקדן/ית (מוקד עירוני 106)
מוקדן/ית (מוקד עירוני 106)
106 2340 -
מוקדן/ית (מוקד עירוני 106) מחוץ לעיר
מוקדן/ית (מוקד עירוני 106) מחוץ לעיר
939-2444 -

מל"ח (העיריה בשע"ח)

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
משק לשעת חרום (מל"ח)
משק לשעת חרום (מל"ח)
089392345 -
יו"ר ועדת משק לשעת חרום
יו"ר ועדת משק לשעת חרום
089392574 -
מרכז שליטה ודווח (משל"ד)
מרכז שליטה ודווח (משל"ד)
089392575 -
מרכז שליטה ודווח (משל"ד)
מרכז שליטה ודווח (משל"ד)
089392577 -
חדר ישיבות ועדת מל"ח
חדר ישיבות ועדת מל"ח
089392578 -
חדר ישיבות ועדת מל"ח
חדר ישיבות ועדת מל"ח
089392579 -
חדר ישיבות ועדת מל"ח
חדר ישיבות ועדת מל"ח
089392580 -
חדר ישיבות ועדת מל"ח
חדר ישיבות ועדת מל"ח
089392581 -
ממונה על המידע לציבור (דובר)
ממונה על המידע לציבור (דובר)
089392582 -
מרכז מידע עירוני (106) במקלט
מרכז מידע עירוני (106) במקלט
106 -
יו"ר הצוות לטיפול באוכלוסיה
יו"ר הצוות לטיפול באוכלוסיה
089392583 -
יו"ר ועדת פס"ח(פינוי סעד חללים)
יו"ר ועדת פס"ח(פינוי סעד חללים)
089392584 -
ממונה על איכות הסביבה ובריאות
ממונה על איכות הסביבה ובריאות
089392585 -
ממונה על כח אדם, משאבי אנוש
ממונה על כח אדם, משאבי אנוש
089392586 -
ממונה על חינוך
ממונה על חינוך
089392587 -
ממונה על הנדסה תחזוקה וחשמל
ממונה על הנדסה תחזוקה וחשמל
089392588 -
ממונה על מים וביוב
ממונה על מים וביוב
089392589 -
ממונה על תחבורה
ממונה על תחבורה
089392590 -
פקס ועדת מל"ח
פקס ועדת מל"ח
089392578 -
מטבחון ועדת מל"ח
מטבחון ועדת מל"ח
089392592 -

אגף חינוך ונוער

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קרפובסקי סמדר
מנהל אגף החינוך והנוער
089392401 -
לוי מירב
מזכירת אגף החינוך
089392403 2415 -
קריטי סמדר
מזכירה באגף החינוך
089392402 -
פקס
אגף החינוך
089392415 -
כוכבי דורון
ס.מנהל אגף החינוך והנוער וממונה על כח אדם
089392426 -
שעובי ורד
מזכירת ס. מנהל אגף החינוך
089392427 2420 -

אמרכלות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
נוימן נחמי
מחלקת אמרכלות
089392411 2408 -
קוגן אינה
מנהלת מחלקת אמרכלות
089392409 -
שבתאי שירה
מנהלת חשבונות וחשבת שכר
089392410 -
שרעבי אורי
לימודי חוץ
089392425 -

מחלקת שח"ר

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
סלע יעל
מנהלת מחלקת שח"ר
089392406 2429 -
אוחיון סיגל
מזכירת מחלקת שח"ר
089392412 2429 -
פרנק מאיזה
קב"סית
089392421 -
טחן שרי
קב"סית
089392465 -
סלומון חגית
קב"סית
089392413 -
בבצ'וק סיגלית
קב"סית
089392557 -
גדסי לירז
קב"סית
089392736 -
דמארי לירון
קב"סית
089392841 -
קייזרמן אורית
קב"סית
089392419 -
מאור תמר
קב"סית
089392724 -
וובו אדיר
קב"ס
089392405 -
קרוב נועם
קב"ס בנים חרדי
058-7650001 -

מחלקת בתי ספר יסודיים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
והב שרה
מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
089392404 -
צרפתי אורלי
מזכירת המחלקה לחינוך יסודי
089392418 2415 -
אהרון אורית
מזכירת המחלקה לחינוך יסודי
089392434 -

מחלקת חינוך על יסודי

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
לסרי אלי
מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי
089392436 -
קורס חנה
מזכירת המחלקה לחינוך על יסודי
089392437 2435 -

המחלקה לחינוך חרדי

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גיאת אילנה
מזכירת המחלקה לחינוך חרדי
089392816 2893 -
כהן מיכאל
מנהלת המחלקה לחינוך חרדי
089392892 2893 -

המחלקה לחינוך מיוחד

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חסדאי מיכל
מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד
089392417 -
יטמנו לימור
מזכירת המחלקה לחינוך מיוחד
089392438 2862 -

מחלקת גני ילדים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ד"ר הנדלר אסתר
מנהלת מחלקת גני ילדים
089392430 -
דרף לאה
מזכירת מחלקת גני ילדים
089392433 2424 -
יעקב בת אל
מזכירה סייעות גני ילדים
089392658 -
פלדמן לירון
רכזת רישום גני ילדים
089392656 -
שרעבי אהובה
אחראית כח אדם ותל"ן גני ילדים
089392432 -
אליהו אור
רשמת גני ילדים
089392431 -
לוי קרואני דיקלה
אחראית כח אדם גני ילדים
089392432 -
קבלת קהל גני ילדים
רשמת גני ילדים
089392657 -
בן צור שולי
רשמת גני ילדים
089392659 -

מחלקת הסעים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
בן עזרא יהודה
מנהל מח' הסעים
089392487 -
דהן סיגל
רכזת מלווים
089392475 -
שרעבי אתי
מזכירת מח' הסעים
089392487 -

מחלקת בטיחות בדרכים

מתי"א

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
יעיש אזרד חיה
מנהלת מתי"א
931-6085 -
הרוש סימה
מזכירת מתי"א
931-6085 931-6086 -

מרכז פסג"ה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חמו יונית
מנהלת מרכז פסג"ה
9316204 -
רז אירית
תקציבאית - מנה"ח
9316204 -
דהן ידידה
מזכירה
9316205 931-6206 -
לייבה דינה
מזכירה
931-6205 931-6206 -

שירות פסיכולוגי חינוכי

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מאיר קעטבי אסתר
מנהלת שפ"ח
939-2850 -
קיסר סימה
מזכירת שפ"ח
939-2850 2876 -
אזולאי אתי
מזכירת שפ"ח
939-2851 2876 -

האגודה לתרבות הדיור

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אקוע מיכאל
מנהל האגודה לתרבות הדיור
9390507 -
כהן נחמה
מזכירת האגודה לתרבות הדיור
9390507 -

מנהל כספים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ליבי דניאלה
גזברית
089392498 -
יחיא ירון
סגן גזבר וממונה על התקציבים
089392479 -
כהן טל
אגף תקציבים
089392470 -
לוי דנה
מזכירת סגן גזבר
089392478 2507 -
קליין יפה
מנהלת לשכת גזבר
089392502 -
כהן איריס
מזכירת אגף גזברות
089392501 -

מחלקת תקציבים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אקטע ידידה
אחראית על יחידת הזמנות
089392503 -
כהן ענת
אחראית לנושא הזמנות
089392506 2504 -

מחלקת התשלומים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כץ ז'אנה
מנהלת מחלקת תשלומים
089392467 -

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קבלת קהל ספקים חיצוניים מחלקת תשלומים
קבלת קהל ספקים חיצוניים מחלקת תשלומים
089392466 2463 -
גרינשטיין נלי
מחלקת תשלומים
089392462 -

הנהלת חשבונות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כהן יהודית
מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות
089392469 -
גרשנוביץ סבטלנה
מנהלת חשבונות
089392476 2507 -
אשרם אריאנה
מנהלת חשבונות, אחראית על מסמכים כספיים
089392471 -
אריה אירית
אחראית תמיכות ומענקים
089392451 -

אגף מיסים וחשבונות מים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
רוזנטל מנחם
סגן גזבר וממונה על ההכנסות
089392500 -
גבר ציונה
סגן מנהל אגף המיסים
089392508 -
גואטה שירי
מזכירת אגף מיסים
089392509 -
מזכירות אגף מיסים פקס
מזכירות אגף מיסים
089392510 -
כועי עמוס
מנהל מחלקת קורא מוני מים
089392796 2797 -

מחלקת גביה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קולי מענה
מחלקת גביה
089392512 2812 -
קטוע בת שבע
מנהלת מחלקת גביה
089392511 -
מיכאלוב מריאנה
קבלת קהל מיסים
089392515 -
עוקשי חגית
קבלת קהל מיסים
089392532 -
ביסמוט נעה
קבלת קהל מיסים
089392516 -
ביזאוי טלי
קבלת קהל מיסים
089392517 -
צימרמן מורן
קבלת קהל מיסים
089392532 -
דביר מירב
קבלת קהל מיסים
089392519 -
דמרי אביטל
קבלת קהל מיסים
089392518 -
יצקייר וטלי
קבלת קהל מיסים
089392521 -
יפרח אודיה
קבלת קהל מיסים
089392516 -
הרוש איריס
קבלת קהל מיסים
089392513 -
פישר אורטל
קבלת קהל מיסים
089392514 -
צינדר שירן
קבלת קהל מיסים
089392519 -
בלום אפרת
קבלת קהל מיסים
089392520 -
יצקייר ויטלי
קבלת קהל מיסים
089392521 -

מחלקת חשבונות מים וביוב

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
בן מיכאל חנה
מנהלת מחלקת חשבונות מים וביוב
089392523 2526 -
ויצמן תמר
קבלת קהל חשבונות מים וביוב
089392527 -
מסעוד דלית
קבלת קהל חשבונות מים וביוב
089392529 -
כהן ראובן
קבלת קהל חשבונות מים וביוב
089392864 -
בצל שדי מירב
קבלת קהל חשבונות מים וביוב
089392882 -
אלבז שלמה
קבלת קהל חשבונות מים וביוב
089392530 -
דמארי רחל
קבלת קהל חש' מים וביוב
089392528 -
קווי רב
מיסי מים
089392524 -

מחלקת הנהח"ש/מיסים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גליס כרמלה
מנהלת מחלקת הנח"ש מיסים
089392534 2667 -
צרולניקוב לודמילה
הנהלת חשבונות
089392535 -
פרישמן עליזה
הנהלת חשבונות
089392536 -
חזות ימימה
הנהלת חשבונות
089392537 -

מחלקת שומה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
נתנאל סימה
מנהלת מחלקת שומה
089392539 2547 -
ניזרי רחל
פקידת שומה
089392543 -
יעקבוביץ דבורה
פקידת שומה
089392541 -
רפאל אחינועם
פקידת שומה
089392542 -
דהאן יפה
פקידת שומה
089392540 -
שרעבי אופיר
פקח שומה
089392301 -

רשות האכיפה והגביה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מספר ראשי

089392555 -
שרעבי בניהו
מנהל רשות האכיפה והגביה
089392567 -
כהן משה
סגן מנהל אגף אכיפה וגבייה
089392597 -
אהרוני דנה
מנהל מחלקת הנהלת חשבונות
089392545 2546 -
חן איילת
קבלת קהל
089392548 -
הוצל"פ פקיד
קבלת קהל הוצל"פ
089392549 -
אפטיה ליטל
קבלת קהל הוצל"פ
089392594 -
רזניק ריטה
קבלת קהל הוצל"פ
089392551 -
עפרה חן
קבלת קהל הוצל"פ
089392552 -
דוסו יוליה
קהלת קהל הוצל"פ
089392553 -
פקיד
קבלת קהל הוצל"פ
089392594 -
הרמב"ם מרים
מחלקת הוצל"פ
089392595 -
קוריש יסכה
קבלת קהל הוצל"פ
089392550 -

אגף נכסים וביטוח

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קורש חנניה
סמנכ"ל נכסים וביטוחים
089392495 -
יחיא אברהם
סגן מנהל אגף נכסים וביטוחים
089392496 -
עבודי מיכל
מנהלת מחלקת נכסים
089392452 -
אבדר דבורה
מזכירת אגף נכסים וביטוח
089392497 2505 -
הינדי צביה
מזכירת ביטוחים
089392473 2505 -
אבוטבול טלמור
מחלקת נכסים
089392461 -

השירות הווטרינרי

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ד"ר צרפתי אבי
וטרינר עירוני ומנהל השרות הווטרינרי
936-2790 -
שי לימור
מזכירת השרות הווטרינרי
936-2790 946-5481 -
ד"ר גולדמן זהר
וטרינר סגן מנהל השרות הווטרינרי
936-2790 -
ד"ר לוסקי תמר
וטרינרית
936-2790 -
מדהלה בועז
מנהל מח' פניות הציבור
936-2790 -
תחנה לתצפית כלבת
תחנה לתצפית כלבת
931-9980 -
ונגר ניר
תחנת תצפית כלבת - מנהל התחנה
-

אגף תנועה שילוט ופיקוח

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שוקרי ליאור
מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח
089480124 089480122 -
שרעבי ויקי
מזכירת אגף תנועה שילוט ופיקוח
089480121 089480130 -
כהן ניסים
סגן מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח
089480125 -
קמני לאה
עוזרת מזכירת אגף תנועה שילוט ופיקוח
089480120 -
לבנון מיטל
תובעת עירונית
089480135 -
חלבה הילה
מזכירת תובעת עירונית
089480138 -
לולאי שרי
מנהלת וועדות תחבורה
089480126 -
יוסף נילי
עוזרת מנהלת וועדות תחבורה
089480110 -
גרמן אנג'לה
הנהלת חשבונות
089480118 -
שרעבי שרון
מנהל מח' תימרור סימון דרך ורמזורים
089392781 -
עגאייב דורון
מנהל פיקוח חניה
089480143 -
גיאת עירן
מנהל מחלקת פיקוח איכות הסביבה
089480144 -
בשארי גילה
מזכירה מח' פיקוח איכות סביבה וחניה
089480141 -
שגב עמוס
אחראי פקחים
089480142 8683707 -
לוי גלית
מנהל מחלקת חניה וגביה
089480112 -
שרעבי יפית
אחראית קבלת קהל מח' חניה
089480114 -
משרקי רותם
מענה טלפוני מחלקת חניה
089480119 -
יעיש ליזה
מענה טלפוני מחלקת חניה
089480136 -
אמסלם נילי
קבלת קהל מחלקת חניה
089480215 -
אזולאי אורלי
קבלת קהל מחלקת חניה
089480116 -
אביקזר אורית
קבלת קהל מחלקת חניה
089480117 -
לוי סיון
קבלת קהל מחלקת חניה
089480123 -
יוסף שירז
קבלת קהל מחלקת חניה
089480133 -
עייש מיכל
קבלת קהל מחלקת חניה
089480137 -

האגף לשירותים חברתיים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שיפריס אירית
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
089392617 -
דומאני פנינה
סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים
089392619 -
סגל נמיר מיכל
מזכירת האגף לשירותים חברתיים ורכזת עו"ז
089392620 2652 -
כהן אורנה
אמרכלית האגף לשירותים חברתיים
089392621 -
כהן ורדית
עו"ז ומינהל ורכזת כח אדם
089392622 -
יפת (גוגו) שמעון
אב בית
089392188 -
חדר דיונים קומת קרקע
חדר דיונים קומת קרקע
089392650 -
אולם ישיבות קומה א'
אולם ישיבות קומה א'
089392172 -
דגו דמוז
שומר קומת קרקע
089392177 -
גרצ'קוב לזר
שומר קומה א'
089392655 -
חדר טיפול מנהלה
חדר טיפול מנהלה
089392171 -

המחלקה לנוער

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קיראון בריגי'ט
מנהלת המחלקה
089392625 -
פרג' נחמה
עו"ז ומינהל
089392626 -
מוסק יונה
מזכירה
089392756 2680 -
סולומון אבינועם
עו"ס נוער
089392734 -
טבת אוסנת
עו"ס נוער ועו"ס לפי חוק הנוער
089392634 -
רדה אזמרה
עו"ס נוער
089392631 -
שובלי דוד
עו"ס נוער
089392753 -
ממן אורטל
עו"ס נוער
089392636 -
גולדברג גלית
עו"ס נוער
089392663 -
זרו זהבה
עו"ס נוער
089392635 -
לוי ליאת
עו"ס נוער ועו"ס לפי חוק הנוער
089392624 -
מאמא לירון
עו"ס נוער
089392688 -
ירון מוטי
עו"ס נוער
089392629 -
רוזן מיכל
עו"ס נוער ועו"ס לפי חוק נוער
089392653 -
בר נועה
עו"ס לפי חוק נוער
089392627 -
סירקיס סיון
עו"ס נוער
089392692 -
לאני טל
עו"ס נוער
089392665 -
טל עינת
עו"ס נוער
089392632 -
רוס ענת
עו"ס נוער
089392679 -
ברגמן ציפורין
עו"ס נוער
089392628 -
אלפה תמר
עו"ס נוער
089392633 -
בן נון קובי
עו"ס נוער
089392735 -

המחלקה לטיפול במשפחה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כפיר שרית
מנהלת המחלקה לטיפול במשפחה
089392640 -
מוסק קופרברג יונה
עו"ז ומינהל
089392638 -
ורדי אורית
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392644 -
אדר איריס
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392643 -
טל עינת
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392639 -
חומש דליה
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392642 -
הרשקוביץ יעל
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392641 -
נרבר מיכל
מטפלת משפחתית
089392176 -
זיו נילי
פ"ס סדרי דין - מטפלת משפחתית
089392681 -
סטודנט סטודנט
מטפלת משפחתית
089392637 -
טל ניצן
מרכז קשר
089392651 -
אטס דפנה
מרכז קשר
089392651 -

שי"ל

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
לוי רויטל
רכזת שי"ל
089392684 2683 -
יועץ שי"ל
יועץ שי"ל
089392685 -
יועץ שי"ל
יועץ שי"ל
089392686 -

מחלקת שיקום ונכויות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שטאובר רבקה
מנהלת מחלקת שיקום ונכויות
089392645 -
רייס כהן עידית
עו"ז ומינהל
089392646 -
לרר אסתר
עו" ס נכויות ופ.סעד לחוק המפגר
089392648 -
פרי גלית
עו"ס נכויות
089392181 -
ארביב הודיה
עו"ס פיגור, עמית למשפחה
089392662 -
אפנזר הילה
עו"ס שיקום
089392180 -
פרידמן ורד
עו"ס נכויות
089392696 -
כהן חווה
עו"ס נכויות
089392630 -
טרבלסי ירדנה
פ"ס נכויות
089392647 -
כהן מורן
עו"ס נכויות
089392179 -
רגב יערה
עו"ס פיגור
089392179 -
זיתון ענבר
עו"ס שיקום
089392649 -
לוי אדוה
עו"ס שיקום
089392185 -

מרכז דולב

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מרכז דולב
מרכז דולב
9493331 939-2163 -
קונפורטי נאוה
מנהלת מרכז דולב
089392161 -
לביטוב אורית
מזכירה - מניעת אלימות
089392160 -
תמיר גיל
עו"ס - מניעת אלימות
089392165 -
אלישע טלי
עו"ס - מניעת אלימות
089392168 -
רויזמן נטלי
עו"ס מניעת אלימות
089392162 -
אורן עמנואלה
עו"ס מניעת אלימות
089392166 -
לונדון שפיר עידית
עו"ס מניעת אלימות
089392164 -

היחידה להתנדבות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
זיו נילי
מרכזת
089392681 -

עמותה למען הקשיש

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
הרמלך יחזקאל
יו"ר על"ה
621-2391 -
בן צבי אורי
מנכ"ל על"ה
621-2392 -
ברון ציפי
מנהלת לשכה על"ה
621-2395 -
הופמן ניטו
גזבר על"ה
621-2393 -
זוהר אילנה
על"ה הנח"ש
699-4278 -
אודבק יפה
על"ה הנח"ש
699-4274 -
ברזילי מאיר
משאבי אנוש
621-2394 -
שופן יצחק
מתנדב
699-4276 -
שירותי סיעוד על"ה
שירותי סיעוד על"ה
939-0717 -

המחלקה לרווחת האזרח המבוגר

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
יולס ענת
מנהלת המחלקה לרווחת האזרח המבוגר
089392668 -
בלומר נאווה
עו"ז ומינהל
089392669 -
קרטה אורית
עו"ס קהילה
089392676 -
זידובר אילה
עו"ס לזקן
089392678 -
עיני גבריאלה
עו"ס לזקן - רכזת ועדת חוק סיעוד
089392716 -
סולסקי גנית
מזכירה סיעוד
089392729 -
פוברזובסקי ילנה
עו"ס מרכז מידע ויעוץ
089392672 -
סופר לאה
עו"ס לזקן
089392677 -
יצחק נטלי
עו"ס לזקן
089392671 -
ברוס נילי
עו"ס לזקן
089392674 -
בר סלעית
עו"ס לזקן - רכזת ועדת חוק סיעוד
089392670 -
קלט עירית
עו"ס לזקן
089392673 -
קוזניץ שרה
עו"ס לזקן
089392675 -
מט"זיות מט"זיות
מרכז מידע
089392682 -

מחלקת העיר

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ראובן - זק"ש ענת
מנהלת מחלקת העיר
089392693 -
יחזקאל זהבה
עו"ז ומינהל
089392690 -
רוזנבאום אייל
עו"ס משפחה
089392703 -
יונה אילנה
עו"ס משפחה
089392700 -
שרעבי דורין
עו"ס משפחה
089392701 -
מועלם-צעדי שיר
עו"ס לפי חוק הנוער
089392709 -
אטס גרין דפנה
עו"ס
089392186 -
אוחמן דוד
עו"ס משפחה
089392187 -
פז דפנה
עו"ס משפחה ואינטייק
089392694 -
קמפלר חגית
רכזת עבודה קהילתית
089392691 -
שפיצר כלנית
עו"ס משפחה
089392699 -
עוזיאל לילך
עו"ס משפחה ואינטייק
089392689 -
אדלשטיין מלכה
רכזת עו"ס לפי חוק הנוער
089392698 -
לוי סוזן
עו"ס ילדים בסיכון
089392702 -
פראנק סלי
עו"ס קהילה
089392691 -
גרוקופ מיה
רכזת מרכז אינטייק וסיוע
089392695 -
קלינגבייל רות
עו"ס משפחה
089392738 -
קסוטו רחלה
עו"ס לפי חוק הנוער
089392705 -
לנדאו שוש
רכזת ועדות החלטה
089392697 -
כהן-שאול אורה
עו"ס אינטייק ומעקב
089392618 -
לימור אבישג
עו"ס משפחה
089392701 -
אהרוני גיטל
עו"ס משפחה
089392720 -

מחלקת אג"ם - אושיות, גבירול, מילצ'ן

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
צביאלי בתיה
מחלקת אג"ם
089392706 2652 -
אוחנה נאוה
עו"ז ומינהל
089392707 -
זורע אורית
עו"ס משפחה ועו"ס מועדוניות
089392718 -
לנדס גלית
עו"ס לפי חוק הנוער
089392715 -
הופמן דנה
עו"ס אתגרים
089392712 -
נדאו היילו
מגשר
089392711 -
דרליק טובה
עובדת מרכז סיוע
089392708 -
פרייבורן יובל
עו"ס קהילתי
089392719 -
פורת לימור
עו"ס משפחה
089392710 -
מייסנר מירב
עו"ס משפחה
089392713 -
פובולוצקי נועה
עו"ס משפחה
089392721 -
רחבי רחל
עו"ס משפחה
089392713 -
דהן שירה
עו"ס משפחה
089392714 -
אבנהיימר שני
עו"ס משפחה
089392194 -
ביתן אלונה
עובדת שכונתית רכזת תעסוקה
089392687 -

חדר סטודנטים מחלקת אג"ם
089392185 -

חדר סטודנטים מחלקת אג"ם
089392717 -

מחלקת קרית משה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
יפת אורלי
מנהלת מחלקת קרית משה
9485901 -
מזרחי מרסל
עו"ז ומנהל
9485900 -
כלב אביטל
עו"ס משפחה
9485915 -
תדלה אורית
עו"ס משפחה
9485905 -
דבש אורית
עו"ס מרכזת תוכנית חומש
9485904 -
טדסה אלמנש
מלווה צעירים תכנית חומש
9485920 -
זיו בינה
עו"ס הגיל הרך
9485916 -
אלמיטו ברוך
עובדת שכונתית
9485902 -
פוטשניק ברוריה
עו"ס מונע
9485912 -
אהרוני גיטל
עו"ס לחוק הנוער
9485906 -
ונדל גילה
עו"ס מועדוניות
9485903 -
שטו גילה
מגשרת
9485909 -
כהן גלית
עו"ס חומש צעירים
9485922 -
פנסטר ויקה
עו"ס לפי חוק הנוער
9485911 -
מהרט יוסי
עו"ס תוכנית חומש
9485917 -
בטבבו לאה
מלווה משפחות תכנית חומש
9485913 -
סלומון ליזט
מרכז סיוע
9485906 -
משולם סיגלית
עובדת שכונתית
9485902 -
פרנק סלי
עו"ס קהילתית
9485902 -
לוי רויטל
עו"ס קהילתית
9485910 9464054 -
כהן אלומות רוני
עו"ס תוכנית חומש
9485907 9464054 -
זוזוט רינה
עו"ס משפחה אינטייק למעקב
9485914 9464054 -
מנגיסטו שלומית
מלווה משפחות תכנית חומש
9485921 9464054 -
טרם דנה
עו"ס משפחה מ"מ
948-5907 9464054 -

היחידה לטיפול בנפגעי סמים - מרכז חוסן

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חראזי עפרה
מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי סמים
9471857 -
אוחיון לינדה
מזכירה
9470152 9363793 -
עשור מיטל
עו"ס
9471857 -
אמר - בנדר נירית
עו"ס
9471857 -
קובי ליאת
עו"ס
9471857 -
דוד אבי
מדריך
9471857 -
טקה דרסה שושנה
עו"ס
947-1857 -
אטיאס אדווה
עו"ס נוער
936-5587 -
אנוך נועה
עו"ס מרכז יום נוער וצעירים
936-5587 -
דנון ערן
מדריך נוער וצעירים
936-5587 -

מרכז גישור עירוני

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חלבי אביבה
מנהלת מרכז הגישור
643-7100 9352426 -
דורה אביגיל
רכזת פרויקטים
935-2419 9352426 -
דניאל מיה
רכזת הדרכה ואינטייק
9352420 9352426 -

מפעם

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
דונסקוי יאירה
מנהלת המפעם
08-9470066 08-9315201 -
קהתי מזל
מזכירה
08-9466565 08-9315201 -
קרל שולי
מזכירה
08-9466565 08-9315201 -

החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
חליבה יוספה
מנכ"לית
668-3870 -
בסט זנטה
מזכירת מנכ"ל
668-3870 945-8535 -
מדהלה סלין
חשבונות ושכר
668-3875 -
אלקרט סמדר
תשלומים
668-3872 -
צימקינד פאינה
מחשוב והתקשרויות
668-3873 -
מור-יוסף רויטל
משאבי אנוש
668-3874 -
דהן אסתי
פרסום ושיווק
668-3879 -

בית העם - היכל התרבות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קרומר שוקי
מנכ"ל
635-1002 -
מור ריקי
מנהלת שיווק
635-1004 -
טולדו מורן
מנהל טכני
635-1011 -
עוקשי נירית
מזכירה
635-1002 -
בית התרבות
מרכזייה
923-2200 -

מחלקת אירועים והפקות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
טולדו שלמה
מנהל מח' הפקות
668-3885 -
לאופר רינה
מזכירת מח' הפקות
668-3891 668-3886 -

בימת הנוער

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אילן גרזי
מנהל בימת הנוער
945-6050 -
מזכירת בימת הנוער
מזכירת בימת הנוער
945-6050 945-6051 -

מחלקת מוסיקה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
וינוקור ריטה
מ. המח' למוסיקה והקונסרבטוריון
668-3877 -
פרץ שילה
מזכירת מח' מוסיקה
668-3881/2 945-8535 -
עמרם דורית
רכזת הפקות
688-3890 -
גומל נועה
רכזת תוכן והפקות
668-3882 -

המחלקה לידע ואמנות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כהן פאני
מנהלת המחלקה לידע ואמנות
9390390 949-2194 -
עפגי'ן אורלי
אמרכלית בית התרבות
9390390 -

הקתדרה העממית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קדם אודי
מנהל הקתדרה העממית
939-0390 -
צעידי דנה הילה
רכזת כספים וחוגים
9390390 949-2194 -
גור חבצלת
רכזת טיולים
9390390 -
קצב ליאת
רכזת קורסים
9390390 -

המרכז לאמנות חזותית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כחלון עליזה
רכזת סדנאות אמנות חזותית
9109287 949-2194 -

הגלריה העירונית

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
קראוס אורה
מנהלת הגלריה
-

בית מיכל

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גרנות שלומית
מנהלת ספרייה לילדים
9467998 -
מנור דפנה

9467998 946-2607 -

בית יד לבנים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
כהן שפרה
מנהלת בית יד לבנים
9453891 -
רוקבן נגה
מזכירת יד לבנים
9494817 -
אלון רינת
מזכירה ורכזת בבית יד לבנים
9466503 939-0773 -

קונסרבטוריון

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
להב חנה
מזכירת הקונסרבטוריון
931-6245 -
ספקטור לנה
רכזת הרשמה
931-6245 931-6246 -

סל תרבות וסיורים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מדהלה גלי
רכזת סיורים
9494721 935-5504 -
פרחי גליה
רכזת סל תרבות
9494721 935-5504 -

המכללה לחינוך מבוגרים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
נוימן רונית
מנהלת התיכונית
9459397 945-4090 -
קרופניק רותי
גמולי השתלמות
9459397 -
גלזר בינה
תיכונית
945-9397 -
פרידמן אנה
מזכירת אולפנים
945-9397 -

מחלקת ספורט

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
עובדיה איציק
מנהל מח' ספורט
6683883 -
גנון קובי
רכז מח' ספורט
668-3889 -
רבין נועה
מזכירת מח' ספורט
668-3884 -

היכלי ספורט

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
דוד רונן
מנהל הספורטק
936-5589 931-5361 -
עודי ראובן
אב בית הספורטק
-
ממה אריה
מנהל היכל הספורט ברזילי
9415303 941-5303 -
משה חיים
מנהל היכל הספורט אמית
9458583 9458583 -
מזרחי גיא
מנהל היכל הספורט ע"ש אוסי וזוהר
9469939 -
כוכבי חזי
מנהל היכל הספורט בי"ס שז"ר
9390729 9390729 -

מחלקת הנוער

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
יוספי אבי
מנהל מחלקת הנוער
937-6701 -
גידו גלית
מזכירת מחלקת הנוער
937-6703 949-1986 -

מרכז עתידים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
הלל אורלי
מנהלת מרכז צעירים עתידים
9314805 -
פלד - לובינגר לימור
מזכירה
9314800 931-6804 -

בית האמנים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גרוס שלה
רכזת בית האמנים
947-2960 947-2960 -

מרכז תרבות חבצלת

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
רבינוביץ שרה
רכזת פעילות
-

בית ספר להורים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מולדובן בטי
מנהלת ביה"ס להורים
668-3880 -
ג'מיל אילנה
מזכירת ביה"ס להורים
668-3880 945-8535 -

עיר ללא אלימות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
פיטרו אבי
מנהל עיר ללא אלימות
668-3878 945-8535 -

רשת חוויות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
דויטש עדי
מנכ"ל רשת חוויות
089392615 -
אבקסיס סימונה
מזכירת מנכ"ל וסמנכ"ל
9313702 9463952 -
כחלון מלי
מנהלת כ"א
9313703 -
גוזי דורית
מזכירה
9313700 -
מאיר ורדה
מנהלנית כספים
9313700 -
אזולאי דני
חשב
9313700 -
לסטיגזון רחל
תחום תוכניות
9313705 -
מדהלה צביקה
סמנכ"ל בטיחות
931-3706 -
קרפיק דרורה
רכזת מתנדבים של"מ
9454183 -

חוויות שוויץ

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
מנהל חוויות שוויץ
מנהל חוויות שוויץ
9310701 -
צדוק ורד
מזכירה
9310700 9476790 -

חוויות קרית משה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ביטון גולן
מנהל חוויות קרית משה
9312700 -
עפג'ין נצחיה
מזכירה
9312700 9462058 -

חוויות כפר גבירול

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
הרשקו איתמר
מנהל חוויות כפר גבירול
947-2410 -
מזרחי שולי
מזכירה
9472410 9464152 -

חוויות אושיות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אהרון מירב
מנהלת חוויות אושיות
9377700 -
דויטש כרמית
מזכירה
9377700 9355869 -

חוויות חשמונאים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
הינדי יעל
רכזת שלוחת חוויות חשמונאים
9493927 -

חוויות נווה יהודה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ביטון גולן
מנהל שלוחת נווה יהודה
9465518 -

חוויות תחום העשרה ולמידה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
אולמרט דלית
רכזת תחום העשרה ולמידה
9313707 -
אזולאי עדה
מזכירת תחום העשרה ולמידה
9313709 9463952 -

חוויות הגיל הרך והמשפחה

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
לוי אוסנת
מנהלת אגף הגיל הרך והמשפחה
9454650 -
בן חיים סמדר
מזכירת אגף הגיל הרך והמשפחה
9454650 9454208 -

חוויות מופת

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גרזי אילן
מנהל מופת
9466977 -
פתאל דליה
מזכירה
9466977 9469233 -

חוויות מהות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
גרוסבוים אורלי
מנהלת חוויות מהות
949-4621 -
לין שוש
מזכירה
949-4621 939-0836 -

חוויות בספריות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
לוי בן-ישי סיגל
מנהלת הספריות
945-7916 -
כהן אהובה
מזכירה
945-7916 949-1325 -
לביא מירי
מזכירה
945-7916 949-1325 -
סטרינקובסקי אסתר
ספריית אושיות
937-7704 -
שוויקי דינה
ספריית קרית משה
931-2710 -
אבנר נאוה
ספריית מרגולין
939-0411 -
גיסטארק לילי
ספריית כפר גבירול
931-8408  -
סבו נועה
ספריית חשמונאים
945-0842 -

פאקט

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
ברזילי חלי
מנהלת פאקט
946-8966/7 -

הרשות למלחמה בסמים

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
שרון חני
מנהלת הרשות למלחמה בסמים
9492821 910-4972 -

ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות

שם, תפקיד וכתובת טלפון פקס מייל
עידו גיא
מנכ"ל
948-0100 -
ויספקו גלית
מנהלת לשכה
948-0102 9315123 -
בירסקין שרון
מזכירה
948-0100 9315123 -
יוגב אור
מזכירה
948-0101 -
קופרברג מיטל
ע.מנכ"ל , ראש תחום פרויקטים
948-0106 -
גרוסמן נעמה
חשבת החברה
948-0107 -
צברי מירב
הנהלת חשבונות
948-0108 853-8824 -
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות
948-0140 -